Veřejná zakázka: Rusava v Jankovicích km 19,000-19,300

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005659
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5151
Systémové číslo: P15V00005146
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/045
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.08.2014
Nabídku podat do: 27.08.2014 09:00
Otevírání obálek: 27.08.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rusava v Jankovicích km 19,000-19,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je členěna jedním stavebním objektem SO - 01 HB Rusava v Jankovicích 19,000 - 19,300 a bude provedena najednou jako celek.
V řkm 19,126 - 19,118 bude z koryta pod kamenným stupněm odstraněn nános, který bude následně využit pro dosypání pod kamennou rovnaninu v řkm 18,947 - 18,962. Poškozená přelivná hrana stupně v řkm 19,130 bude na výšku 900mm rozebrána a kámen bude následně využit pro doplnění dna v řkm 19,1312 - 19,151. Do stávajícího zdiva přelivné hrany stupně budou navrtány otvory, do kterých budou na cem.maltu vloženy ocelové trny z výztuže 10 505, dl.800mm. Pro opravu přelivné hrany bude zřízeno bednění a následně provedena betonáž přelivné hrany vodostavebním betonem. Přelivná hrana bude obložena lomovým kamenem tř.jak.I, tl.300mm na cementovou maltu MC 10 a provedeno vyspárování cementovou maltou MCS. Ve vývaru pod stupněm bude ve dně opravena stávající kamenná dlažba z kopáků tl.500mm s vyspárováním cementovou maltou MCS. Dlažba dna vývařiště bude v poškozených místech přespárována. V řkm 19,142 - 19,151 bude stávající narušená patka v řkm 19,142 - 19,151 rozebrána, včetně kamenné dlažby nad ní na šikmou výšku 400mm. Rozebraný kámen bude následně využit pro doplnění dna v řkm 19,1312 - 19,151. V řkm 19,142 - 19,151 bude nově vyzděna patka z lomového kamene na cem.maltu MC 10 s vyspárováním. V místech rozebrané dlažby bude doplněn podkladní beton pod dlažbu z vodostavebního betonu a provedena oprava dlažby z lom.kamene na cem.maltu s vyspárováním cem.maltou MCS.
V řkm 19,1312 - 19,151 bude doplněn původní štět dna záhozem z lomového kamene do 200kg na tl.300 - 500mm. V řkm 18,947 - 18,962 bude na obou březích provedeno rozebrání zbytků původní kamenné rovnaniny z lom.kamene do 200kg. Následně bude na obou březích zřízena rovnanina z lomového kamene do 500kg na šikmou výšku 3,0 - 3,6m ve sklonu 1 : 1,5. Pro rovnaninu bude z 20% využit kámen z původně rozebraného opevnění. Upravený terén v blízkosti nově zřízené kamenné rovnaniny na obou březích bude oset travní směsí.

Místo plnění: k.ú.Jankovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 425 376 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky