Veřejná zakázka: Kompletní zajištění 19. Lesnického reprezentačního plesu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005740
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5157
Systémové číslo: P15V00005152
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/118
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.09.2014
Nabídku podat do: 07.10.2014 15:00
Otevírání obálek: 08.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kompletní zajištění 19. Lesnického reprezentačního plesu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1) Zajištění a realizace kulturního programu v Malém a Velkém sále KC Aldis.
2) Výrobu scén jednotlivých prostor KC Aldis.
3) Grafické vizuály a výroba tiskových materiálů.
4) Služby KC Aldis.
5) Zajištění občerstvení pro všechny účastníky plesu.
6) Tombola.
7) Personální zajištění.
8) Technické zajištění v jednotlivých prostorách KC Aldis.
9) Přihlášení repertoáru na OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) a uhrazení příslušného poplatku.
10) Produkce.
11) Ostatní dle potřeby a návrhu zhotovitele díla.
Místo plnění: KC Aldis, Hradec Králové

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna v sídle zadavatele, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky