Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest Břežitá Akátí Provazné, Minářová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001301
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 516
Systémové číslo: P15V00000516
Evidenční číslo zadavatele: S915/2012/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.05.2012
Nabídku podat do: 30.05.2012 12:00
Otevírání obálek: 30.05.2012 12:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest Břežitá Akátí Provazné, Minářová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty asfaltbetonem a rekonstrukce skládky kamenivem drceným
viz výkazy výměr
Místo plnění: Halenkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 516 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky