Veřejná zakázka: Oprava LC U Továrny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005759
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5160
Systémové číslo: P15V00005155
Evidenční číslo zadavatele: S932/2014/093
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.09.2014
Nabídku podat do: 16.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 16.09.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC U Továrny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 1,490 km
• přibližná nadmořská výška: 700 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les
• technické řešení: oprava LC v úsecích určených technickou zprávou -odstranění nánosu na krajnicích, rozrytí stávajícího penetračního makadamu, doplnění štěrku 32/63 v tl 100mm, prolití asfaltem 7kg/m2 a provedení dvou živičných nátěrů v množství 1,9kg/m2 a 1,6kg/m2, včetně podrcení. V celé délce lesní cesty vyčištění příkopů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 724 561 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky