Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Vodňanské lány

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005760
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5161
Systémové číslo: P15V00005156
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/345
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.08.2014
Nabídku podat do: 08.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 08.09.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Vodňanské lány
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty 1 L – 4,0/30 v úseku o délce 1.645,50 m .

Postup výstavby:
1) bourání stávajícího trubního propustku
2) provedení nových trubních propustků
3) vyčištění příkopů
4) odstranění nánosu na krajnicích
5) odkopávky pro spodní stavbu silnic v místech rozšíření vozovky ve směrových obloucích
6) zřízení opěrných zdí z lomového kamene na sucho a provedení násypů v místech rozšíření vozovky ve směrových obloucích
7) úprava pláně a provedení podkladních konstrukcí ze štěrkodrti v místech rozšíření vozovky ve směrových obloucích
8) očištění povrchu vozovky
9) rozrytí dílčích úseků krytové vrstvy stávající vozovky
10) zřízení krytové vrstvy ze štěrku v místech rozšíření vozovky ve směrových obloucích a doplnění drceným kamenivem rozrytých úseků krytové vrstvy stávající vozovky
11) prolití asfaltem v množství do 6 kg/m2 rozrytých úseků a v místech rozšíření vozovky ve směrových obloucích
12) provedení asfaltového nátěru v množství 1,8 kg/m2 s posypem rozrytých úseků a v místech rozšíření vozovky ve směrových obloucích
13) provedení asfaltového nátěru v množství 1,5 kg/m2 s posypem v celém úseku
14) zřízení krajnic ze štěrkodrti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 179 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky