Veřejná zakázka: Kladrubský napaječ ř.km 1,600-2,000,5,150-5,900 a LP Strášovského p.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005816
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5167
Systémové číslo: P15V00005162
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/112
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.08.2014
Nabídku podat do: 08.09.2014 09:00
Otevírání obálek: 08.09.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kladrubský napaječ ř.km 1,600-2,000,5,150-5,900 a LP Strášovského p.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce - kombinovaná zakázka na práce charakteru údržby vodních toků (odstranění sedimentu a sečení travního porostu a rákosu) na upravené části koryta Kladrubského napaječe, na neupravené části koryta Kladrubského napaječe a na neupravené části LP Strašovského potoka.
Dále budou realizovány práce investičního charakteru - provedena rekonstrukce objektu soutoku Kladrubského napaječe s bočním přítokem.
Podrobný popis rozsahu stavebních prací, lokalit a způsobu provádění je dán projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace.
PD je členěna na SO podle místa a charakteru prováděných prací, investiční část (rekonstrukce objektu) je specifikována samostatným rozpočtem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 738 004 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna, Přemyslova ul.1106, Hradec Králové; 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky