Veřejná zakázka: Meliorace LS 191 - 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005844
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5172
Systémové číslo: P15V00005167
Evidenční číslo zadavatele: S918/2014/188
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.08.2014
Nabídku podat do: 03.09.2014 08:00
Otevírání obálek: 03.09.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Meliorace LS 191 - 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Meliorace LS 191 - LS Pelhřimov
- opravy a údržba meliorační sítě - čištění příkopů (km)
- údržba rozdělovací sítě - úprava pláně (km)
- opravy a údržba meliorační sítě - drobné práce (hod.)
- oprava zborcených propustků (bez čel, pouze uložení)
Místo plnění: Okres Pelhřimov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 882 754 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pelhřimov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Jihlava, Lidická Kolonie 39, Jihlava, PSČ 586 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky