Veřejná zakázka: Nánosy Fryšták

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005868
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5174
Systémové číslo: P15V00005169
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/052
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.09.2014
Nabídku podat do: 16.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 16.09.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nánosy Fryšták
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Údržba spočívá v odstranění nánosů z koryt toků, odstranění (kosení) vzrostlých travin a obnovení tak průtočnosti daných úseků koryt toků. Údržba toků je navržena tak, aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené pracemi. Touto údržbou bude obnoven ekologicky stabilní prvek v krajině, který bude podporovat zvýšení biodiverzity v dané lokalitě nejen rozvojem živočichů, ale rovněž všech organizmů vázaných na vodu v území obce Fryšták.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Nánosy Fryšták – Hornoveský potok ř.km 0,100 3,250" a "Nánosy Fryšták – Bezejmenný přítok Hornoveského potoka, ř.km 0,400 – 0,700“ zpracované firmou LB projekt water of engineering s.r.o., Kounicova 685/20, 602 00 Brno., IČO: 29262747, Ing. Bohdan Plch ČKAIT 1004094, a dle dodatků projektové dokumentace „Nánosy Fryšták – Hornoveský potok " a "Nánosy Fryšták – Bezejmenný přítok Hornoveského potoka“ zpracované Ing. Bohumír Keller, Podlesí 362, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 189572269, ČKAIT 0010206 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.


Místo plnění: k.ú.Fryšták,Dolní Ves,Horní Ves

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 129 666 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky