Veřejná zakázka: LC Senetářovská - obchvat - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005905
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5176
Systémové číslo: P15V00005171
Evidenční číslo zadavatele: S916/2014/164
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 495555
Počátek běhu lhůt: 15.08.2014
Nabídku podat do: 14.08.2014 08:00
Otevírání obálek: 14.08.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Senetářovská - obchvat - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
-zvýšení únosnosti podkladních vrstev přidáním vrstvy hrubého kameniva 63/125 v tl.150mm a posypem drceným kamenivem v množství 20kg/m2
-u svodnic vypuštění rovnaniny na výtoku, a úprava množství kubatury výkopku a obetonování svodnic
-nahrazení betonových čel propustků zdivem z lomového kamene
-zrušení kamenného průlehu v 0,305km a jeho nahrazení dřevěnou svodnicí
-doplnění skladby vrstev u skládky na dřevo v 0,180 – 0,199km a výhybny v 0,196 – 0,246km
-zpevnění napojených přibližovacích linek ŠD tl.100mm
-zrušení záhozu u TP 0,416km
-bezprašné napojení na státní silnici dle požadavků SUS

Místo plnění: k.ú. Senetářov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 324 907 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky