Veřejná zakázka: LC Ovčákov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005932
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5181
Systémové číslo: P15V00005176
Evidenční číslo zadavatele: S916/2014/166
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2014
Nabídku podat do: 22.09.2014 09:30
Otevírání obálek: 22.09.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Ovčákov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
zvýšení konstrukčních vrstev, pomístné rozšíření tělesa vozovky, instalace svodnic, příkopy. Podrobnosti viz přílohy výzvy k podání nabídky.
Doplňující informace ke zveřejnění:
Od smlouvy bylo odstoupeno v souladu se smluvními podmínkami v ní uvedenými. Plnění veřejné zakázky nebylo dokončeno.

Místo plnění: revír Višňové

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 639 589 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky