Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC U Obrázku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005965
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5182
Systémové číslo: P15V00005177
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/239
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 402917
Počátek běhu lhůt: 06.09.2014
Nabídku podat do: 26.09.2014 10:30
Otevírání obálek: 26.09.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC U Obrázku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekosntrukce se skládá z 6 stavebních objektů z toho je 1 objekt lesní odvozní cesta kat. 2L (4,0/30) o délce 752 m a 5 objektů lesní přibližovací cesta kat. 3L (3,5/15) v celkové délce 1884 m. Součástí lesní cesty kat. 2L je také 8 zpevněných skládek, 1 hospodářský sjezd a 1 propust. Konstrukce vozovky je u LC kat. 2L tvořena upravenou a zhutněnou plání, podkladem ze štěrkodtri SD fr. 0 - 63 mm tl. 200 mm a krytem z vibrovaného štěrku, v úseku 0,430 - 0,580 km je plánováno položení separační geotextilie na pláň. U LC kat. 3L je kostrukce vozovky tvořena upravenou a zhutněnou plání a vrstvou štěrkodrti SD fr. 0 - 63 mm tl. 250 mm ( u SO 02 3L A fr. 0- 125 mm). Odvodnění LC bude zajištěno příčným sklonem koruny vozovky doplněným ocelovými svodnicemi, lichoběžníkovým odvodňovacím příkopem a příčnými propusty.
Místo plnění: k. ú. Skoranov, okres Chrudim, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 085 836 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky