Veřejná zakázka: LC Hraniční Tetřeví - propusty

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006002
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5194
Systémové číslo: P15V00005189
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/133
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.09.2014
Nabídku podat do: 15.09.2014 09:00
Otevírání obálek: 15.09.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hraniční Tetřeví - propusty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
- kategorie 2L (3,0/15)
- kontrukce MZK
- délka 2,3km
- cesta se nachází u Flájské přehrady
- současný stav - nutná oprava
- technické řešení: výměna trubních propustků, které v současné době nesplňují funkce příčného odvodnění
Místo plnění: k.ú. Fláje, obec Český Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 857 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky