Veřejná zakázka: Kurzy bezpečné jízdy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006071
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5199
Systémové číslo: P15V00005194
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/128
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.11.2014
Nabídku podat do: 18.11.2014 13:00
Otevírání obálek: 18.11.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kurzy bezpečné jízdy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení školení „Kurzů bezpečné jízdy“ pro řidiče vozidel. Kurzy budou zaměřeny především na výcvik řidičů směřující k zdokonalení řidičských schopností, řešení krizových situací. Školení bude rozděleno na teoretickou a praktickou část.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků