Veřejná zakázka: BP Chotouňský potok ř. km 1,8-2,4, Mokřanský p. ř.km 3,600 - 4,200 PD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006116
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5207
Systémové číslo: P15V00005202
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/053
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.09.2014
Nabídku podat do: 22.09.2014 11:30
Otevírání obálek: 11.09.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Chotouňský potok ř. km 1,8-2,4, Mokřanský p. ř.km 3,600 - 4,200 PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Podél Mokřanského a Chotouňského potoka se nachází dlouhodobě neobhospodařovaný porost složený zejména z vrb a olší. Řada dřevin je na pokraji životnosti, zasahuje do koryta nebo je popadaná do koryta a na břehy. Správa toků byla požádána místními obyvateli o provedení údržby břehového porostu. Část předmětného úseku se nachází v intravilánu, část v extravilánu.

Popis návrhu a požadavků investora:

Bude zpracována projektová dokumentace na provedení údržby břehového porostu. Z porostu budou odstraněny neperspektivní dřeviny (suché, zlomené, přestárlé) a křoviny zasahující do průtočného profilu toku. V případě potřeby bude PD doplněna o návrh výsadeb.
Dřeviny budou v terénu vyznačeny reflexní barvou. V rámci zpracování PD bude provedena sumarizace dřevin určených k odstranění, změření pařezového průměru a obvodu ve výčetní tloušťce. Všechny dřeviny budou zakresleny do pozemkové situace s uvedením jednotlivých vlastníků. Od všech dotčených vlastníků budou získány písemná vyjádření (souhlasy). V rámci zpracování PD budou zajištěny souhlasy k přístupům k toku (od vlastníků, případně nájemců). Zásah bude projednán s místně příslušným orgánem ochrany přírody (ORP Černošice, ).
Vlastní zásah bude navržen se zřetelem na lokaci (extravilán x intravilán)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky