Veřejná zakázka: LC KRKAVČÍ HORA II - stavební úpravy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006117
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5208
Systémové číslo: P15V00005203
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/303
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.09.2014
Nabídku podat do: 18.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 18.09.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC KRKAVČÍ HORA II - stavební úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úprav koncového úseku lesní cesty v délce 460 m. Stavební úpravy budou spočívat ve stržení travnatého drnu,srovnání zemní pláně do jednostranného sklonu a zhutnění, zřízení štěrkové vozovky šířky 3,5m vč.krajnic z kameniva různých frakcí s urovnáním a zhutněním do jednostranného příčného sklonu 3%. Budou provedeny 3 zpevněné nájezdy na boční cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 825 355 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna,

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky