Veřejná zakázka: LC Jestřábí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006166
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5209
Systémové číslo: P15V00005204
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/506
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.09.2014
Nabídku podat do: 02.10.2014 11:00
Otevírání obálek: 02.10.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Jestřábí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy LC Jestřábí, IČ DM 723278 na revíru SL Lysá Hora: vyrovnání propadlých úseků a kolejí živičnou obalovanou směsí v průměrné tl. 4cm s následným provedením opravy povrchu živičnou obalovanou směsí ACO 11 v tl. 4cm (km 0,000-0,860); oprava části úseku povrchu komunikace technologii hrubého a jemného penetračního makadamu z kameniva v tl. 10cm a v tl. 6cm s uzavíracími nátěry z asfaltu v množství 2,50kg/m2 a 1,80kg/m2 s posypy krytu drceným kamenivem (km 0,860-1,340); vyčištění zanesených úseků příkop v šířce dna do 40cm a v objemech nánosů do 0,15m3/m (576bm) a do 0,30m3/m (290bm); odstranění nánosů z krajnice komunikace v tl. do 10cm a v tl. do 20cm; vyčištění a opravy trubních propustů a výměna nefunkčních ocelových svodnic; zpevnění krajnic, odstavných ploch,výhyben a skládek OM štěrkodrtí z přírodního kameniva frakce 0-32mm v tl. 6cm a v tl.10cm a asfaltovou recyklovanou směsí v tl. 8cm a šířce 0,50m dle zpracované PD a výkazů výměr pro provádění stavby (udržovací práce).
Místo plnění: Obec Krásná, k.ú. Krásná pod Lysou Horou, revír SL Lysá Hora

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 429 635 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky