Veřejná zakázka: Oprava LC Gráfová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006179
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5211
Systémové číslo: P15V00005206
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/373
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 509644
Počátek běhu lhůt: 29.01.2015
Nabídku podat do: 13.02.2015 15:00
Otevírání obálek: 13.02.2015 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Gráfová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka opravovaného úseku je 1 297 m.
Stávající lesní cesta 2. Třídy (2L 4,0/30) má v celé délce asfaltovou vozovku, vlivem provozu, stáří, využití a hlavně povětrnostními vlivy je vrchní vrstva poškozená. Na komunikaci jsou zjevné i zřetelné nesoudržné obrusné vrstvy, které bude zapotřebí odstranit. Sanace bude provedena pouze v místech poškození krytu vozovky s vyspravením společně s doplněním podloží na rozjezdech v připojovacích se lesních cestách, které budou 2,5m do komunikace zaasfaltovány. Nový povrch bude proveden vyrovnáním podkladu a kladením vrchní vrstvy finišerem.
Místo plnění: k.ú. Rapšach, Nová Ves u Klikova, Klikov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 373 277 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky