Veřejná zakázka: BP Cerhovický potok ř.km 1,429-3,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006200
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5214
Systémové číslo: P15V00005209
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.09.2014
Nabídku podat do: 19.09.2014 09:30
Otevírání obálek: 19.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Cerhovický potok ř.km 1,429-3,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je úsek Cerhovického potoka v časti intravilánu a v části extravilánu města Cerhovice, kde je nutné provést údržbu BP z hlediska prevence provozní nebezpečnosti dřevin. Dřeviny ohrožují okolní nemovitosti a pozemky, jsou polámané s proschlými korunami a vykloněnými kmeny. Jedná se o potencionální havarijní stavy dřevin, především za klimatických výkyvu počasí. Břehový porost je přestárlý a výrazně zdravotně poškozený, hlavně topoly černé. Podrobnosti viz. PD a výkaz výměr. V terénu byly stromy označeny reflexní barvou. Všechna dřevní hmota je na pozemcích LČR s.p. a bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Větve budou spáleny.Akce bude realizována bezprostředně po ukončení VŘ.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny za podmínky uvedení pozemků po ukončení stavby do původního stavu a jejich předání a odsouhlasení vlastníky.
V zájmovém území je nutno při realizaci záměru chránit ponechané dřeviny před poškozením dle příslušných norem.

Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace údržby břehového porostu „Cerhovický potok ř.km 1,429-3,200“, vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště: Částkova 73, 326 00 Plzeň; odpovědný řešitel: RNDr. Ing. Miroslav Hájek ČKA 03204, řešitelský tým: RNDr. Ing. Miroslav Hájek, Ing. Tereza Loudová
K akci byly vydány následující doklady:
- rozhodnutí k povolení pokácení, Úřad městyse Cerhovice, dne 22.2.2013, č.j. 89/2013/Fr
- závazné stanovisko zásahu do VKP , OŽP MěÚ Hořovice ze dne 22.1.2013, č.j.MUHO/1029/2013
- souhlas navrženou údržbou a se vstupem na pozemek - Státní pozemkový úřad, Řechtáčková Zdeňka, Chvojka Jan, B-Efekt a.s., Smetanová Marie, Červená Hana, Jirouch Jaroslav, Ciprová Jindřiška, Šmídová Hana, Šindlerová Jitka, Štěrbová Vlasta, Jirouch Jiří,

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 431 055 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky