Veřejná zakázka: Moravanka, ř.km 0,000 - 1,660

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006250
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5220
Systémové číslo: P15V00005215
Evidenční číslo zadavatele: S956/2014/052
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 496870
Počátek běhu lhůt: 14.10.2014
Nabídku podat do: 05.11.2014 10:00
Otevírání obálek: 05.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Moravanka, ř.km 0,000 - 1,660
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci této zakázky bude provedeno zvýšení retenční a transformační schopnosti povodí. Vybudování příčných objektů pro stabilizaci koryta, podélné úpravy výlučně jako pružné opevnění.Doplňující informace ke zveřejnění:
Částka 1 045,04 Kč bez DPH nebyla vyúčtována dodavatelem - odstranění 6 ks pařezů.

Celková cena plnění je 6 585 818,87 Kč bez DPH.

Místo plnění: k.ú. Dolní Zálezly a Moravany u Dubic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 249 109 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky