Veřejná zakázka: Osečnický potok - Osečnice SO2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006261
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5221
Systémové číslo: P15V00005216
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/123
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.09.2014
Nabídku podat do: 26.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 26.09.2014 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osečnický potok - Osečnice SO2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce - investiční úprava koryta vodního toku Osečnického potoka v obci Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou.
Předmětem této zakázky je úsek vodního toku délky 83 m, vymezený ř.km 0,083 až 1,166, v projektové dokumentaci označen jaka stavební objekt "SO-02 Horní úsek"
V tomto úseku bude provedena úprava a stabilizace nivelity koryta. Pata svahu a svah bude opevněn po obou stranách kamennou rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200kg-500kg.
Dno vodního toku mezi patkami bude opevněno kamenným záhozem z lomového kamene hmotnosti od 80 kg do 200kg. Tloušťka opevnění 0,6 m.
Příčná stabilizace bude tvořena vložením 6 ks dřevěných prahů z kuláčů z tvrdého dřeva. Dřevo doporučené k realizaci - jasan, dub, jedle nebo modřín. Kuláče budou mít délku 5,0m a budou zavázány do svahu 1,9m na každou stranu o hrany svahu. Za každým prahem bude zřízen vývar o celkové délce 3,5m , ukončený kamenným pasem. Vývar, kamenný pas a opevnění nad prahem bude z kamenné rovnaniny z lomového kamene hmotnosti 200kg-500kg.
Pod silničním propustkem bude proveden kamenný práh ( lomový kamen do betonu ), kterým bude stabilizován výtok z propustku.


Místo plnění: Obec Osečnice, k.ú. Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 306 098 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky