Veřejná zakázka: LC Pod Šachtou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006263
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5222
Systémové číslo: P15V00005217
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/521
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2014
Nabídku podat do: 06.10.2014 09:30
Otevírání obálek: 06.10.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Šachtou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění křovin a větví po celé délce, odstranění ruderálního porostu na krajnicích včetně nánosů, po řádném upravení zemní pláně bude navezeno kamenivo 63/125 mm (cca 20 cm), na něj se rozprostře 0 – 32 mm (tl. cca 10 cm), dále bude následovat posyp krytu kamenivem 4/8 mm (35 kg/m2). Odvodnění komunikace bude provedeno kamennými drenážemi a hospodářskými přejezdy z pvc trubek.
Místo plnění: Revír 07 Louky, LC Pod šachtou IČDM 703 977,

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 846 503 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky