Veřejná zakázka: Hájený potok, ř.km 1,470-1,620

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006315
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5255
Systémové číslo: P15V00005250
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/131
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.09.2014
Nabídku podat do: 26.09.2014 09:00
Otevírání obálek: 26.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hájený potok, ř.km 1,470-1,620
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce - investiční úprava (rekonstrukce) opevnění koryta Hájeného potoka poškozeného povodněmi v roce 2010.
Předmětem zakázky jsou práce v úseku délky 150 m bezprostředně nad intravilánem obce Bílý Potok pod Smrkem, okr. Liberec.
Stabilizace koryta bude provedena vybudováním dvou příčných spádových objektů výšky 0,8 m z lomového kamene hmotnosti nad 5 t, vzájemně klínovaných do vydutého oblouku, část dna plochy 20 m2 bude stabilizována lomovým kamenem nad 5 t vzájemně klínovaným.
V podélném směru bude stabilita břehů obnovena rovnaninou z lomového kamene.
Místo plnění: Hájený potok, ř.km 1,470-1,620, k.ú.Bílý Potok, CHKO Jizerské hory

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 755 235 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna, Přemyslova ul.1106, Hradec Králové; 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky