Veřejná zakázka: LC Táhlina - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006355
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5259
Systémové číslo: P15V00005254
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/154
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 402960
Počátek běhu lhůt: 16.09.2014
Nabídku podat do: 08.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 08.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Táhlina - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• rekonstrukce stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 4,0/40
• konstrukce vozovky: asfalt
• délka rekonstruovaného úseku: 3,034km
• přibližná nadmořská výška: 450 m
• současný stav lesní cesty: vyjeté koleje,postupující eroze obrusné vrstvy asfaltu
• provozní zdůvodnění: kosterní odvozní cesta
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO České středohoří II.zóna
• technické řešení stavby: vyrovnání nerovností asfaltem případně štěrkodrtí, nová obrusná vrstva asfaltu údržba případně rekonstrukce podélného a příčného odvodnění, hospodářské sjezdy skládky, úsek bez asfaltu doplnit o asfalt
Místo plnění: k.ú. Páleč u Milešova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 960 518 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky