Veřejná zakázka: L.c. Kraví hora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006406
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5264
Systémové číslo: P15V00005259
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/530
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.09.2014
Nabídku podat do: 01.10.2014 09:30
Otevírání obálek: 01.10.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: L.c. Kraví hora
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení: délka 1,593 km, šířka 3,5 m, štěrková lesní cesta navezení kamenivem se zhutněním: podklad z drceného kameniva 32-63 mm, vibrovaný štěrk, kamenné výsivky, vybudován l ks přetahu pro přibližování dříví z betonových panelů, vybudování příčného a podélného odvodnění novými propusty, svodnicemi a příkopy, 6 hospodářských sjezdů, 2 skládky, 1 výhybna, 1 točna
Místo plnění: k.ú. Třemešná, Jindřichov ve Slezsku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 877 371 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky