Veřejná zakázka: Rev. Troubky - oprava lesních cest

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006431
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5265
Systémové číslo: P15V00005260
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/436
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.09.2014
Nabídku podat do: 02.10.2014 10:30
Otevírání obálek: 02.10.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rev. Troubky - oprava lesních cest
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Kačení a LC Ohňová, revír Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou,
Současný stav: vyjeté koleje, výtluky.
Návrh na řešení: úprava pláně, doplnění ŠD.
Místo plnění: revír Troubky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 091 288 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky