Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty "Louštínem I"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006453
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5267
Systémové číslo: P15V00005262
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/310
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.09.2014
Nabídku podat do: 01.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 01.10.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty "Louštínem I"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu lesní cesty “Louštínem I,
• oprava stávající LC
• konstrukce vozovky: štěrkové podloží 2. část, penetrační makadam 1. část
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje.
•majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení

Technické řešení stavby:

Oprava je rozdělena do dvou částí.

Délka 1. opravovaného úseku: 1252m.
- (stávající konstrukce - penetrační makadam v havarijním stavu, proto bude provedeno rozrytí tak, aby došlo k propojení s novými konstrukčními vrstvami, oprava živicí je již nevhodná, stávající kontrukce je silně narušena)
- kryt vozovky bude opraven v šířce 3,2-3,5m podle šířky stávající cesty.

Délka 2. opravovaného úseku: 1735m
- (štěrková konstrukce, oprava bude provedena ve stávající šířce 3,0m.

Souhrn plánovaných prací:
- odstranění nedostatků v odvodnění
(čištění propustů a příkopů)
- vyplnění výtluků a kolejí
- stržení nadvýšeného středu a krajnic
- úprava příčného sklonu
- zesílení krytu – lokální úseky
- homogenizace krytu v celé délce cesty
Na opravu LC bude použito kamenivo frakce 32-63 (výsprava kolejí, výtluků), kamenivem frakce 0-32 (uzavření čistého kameniva), celkový povrch cesty bude uzavřen lomovými výsivkami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 865 872 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky