Veřejná zakázka: RP na Knapoveckém potoce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006459
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5268
Systémové číslo: P15V00005263
Evidenční číslo zadavatele: 953/2014/055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2014
Nabídku podat do: 30.09.2014 08:00
Otevírání obálek: 30.09.2014 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RP na Knapoveckém potoce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V okolí retenčních prostorů na Knapoveckém potoce (vybudovaných v r. 2013) bude provedena výsadba dobrovodných dřevin (99 ks keřů a 41 ks stromů). V následujícím roce bude prováděna péče o vysázené dřeviny - ožínání, nátěry proti okusu, zálivka, narovnání dřevin, odstranění suchých a poškozených částí a konrola kůlů, úvazů, chrániček.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 84 721 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, Přemyslova, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky