Veřejná zakázka: LC Lasvická - oprava + TZ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006475
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5270
Systémové číslo: P15V00005265
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/410
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.09.2014
Nabídku podat do: 10.10.2014 11:00
Otevírání obálek: 10.10.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lasvická - oprava + TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce - technické zhodnocení lesní cesty kateg. 3L na kateg. 2L 3,5/20 v délce 1,535 km - srovnání stávající cesty, doplnění konstrukcí štěrkem v projektovaných vrstvách, zakalení, zřízení odvodnění - 4 propustky, příkopy a osazení svodnic.
Místo plnění: k.ú. Lasvice, obec Zákupy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 313 954 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky