Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Magistrála a Devítková na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006486
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5271
Systémové číslo: P15V00005266
Evidenční číslo zadavatele: S932/2014/111
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.09.2014
Nabídku podat do: 29.09.2014 09:00
Otevírání obálek: 29.09.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Magistrála a Devítková na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
třída a kategorie lesní cesty 2L LC Magistrála
konstrukce vozovky - doplnění výmolů a kolejí u LC
délka opravovaného úseku - 600 m
přibližná nadmořská výška 590 m n.m.
současný stav lesní cesty - nutno zpevnit kamenivem , vyjeté koleje a výmoly majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, je-li relevantní-ne
statut využívání krajiny -ne
technické řešení -odvodnění louží a srovnání povrchu cesty,doplnění kolejí a výtluků kamenivem
třída a kategorie lesní cesty 2L LC Devítková
konstrukce vozovky - doplnění a zpevnění skládek kamenivem
délka opravovaného úseku - 381 m2
přibližná nadmořská výška 600 m n.m.
současný stav lesní cesty - skládky dřeva nutno zpevnit kamenivem ,
majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, je-li relevantní-ne
statut využívání krajiny -ne
technické řešení -odvodnění louží a srovnání povrchu skládek dřeva , doplnění kamenivem se zakalením

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 630 389 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky