Veřejná zakázka: Borecký potok (Borovnice,Mostek)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006489
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5272
Systémové číslo: P15V00005267
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/134
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.09.2014
Nabídku podat do: 03.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 03.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Borecký potok (Borovnice,Mostek)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru údržby koryta vodního toku - čištění, sanace nátrží, probírka břehového porostu, pomístné opravy (přerovnání) opevnění.
Sdružená zakázka dvou projektových dokumentací:
1. Borecký potok - Borovnice, práce ve 4 samostatných úsecích v celkové délce 411 m.
2. Borecký potok - Mostek, práce ve 4 samostatných úsecích v celkové délce 999 m.
Okrec Trutnov, kraj Královéhradecký.
Místo plnění: Borecký potok v k.ú. Borovnice u Staré Paky a v k.ú. Mostek, okres Trutnov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 042 634 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky