Veřejná zakázka: PD PPO Počátecký potok Počátky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006496
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5275
Systémové číslo: P15V00005270
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/136
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.09.2014
Nabídku podat do: 03.10.2014 09:00
Otevírání obálek: 03.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD PPO Počátecký potok Počátky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektové práce - vypracování PD protipovodňových opatření na Počátečském potoce v okrese Chrudim.
Návrh protipovodňového opatření je zaměřen na intravilány obcí, kde je zapotřebí provést výstavbu suchého poldru, úpravu (zkapacitnění) koryta, sanace nátrží, zkapacitnění mostků a lávek, odstranění nevhodných mostních propustků a odlehčovací objekt včetně průtočného mokřadu.
Místo plnění: intravilán obce Počátky, k.ú. Horní a Dolní Počátky, ř.km.: 0,500 – 3,500

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna, Přemyslova ul.1106, Hradec Králové; 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky