Veřejná zakázka: LC Zakopaná-ABS

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006548
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5278
Systémové číslo: P15V00005273
Evidenční číslo zadavatele: S915/2014/202
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2014
Nabídku podat do: 03.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 03.10.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zakopaná-ABS
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Zakopaná – oprava a údržba
Popis. Délka oprav.úseku – 2039 dm, š.3,7 m +rozšíření 6 ks zatáček
Odkopávky pro silnice v hor.4 do 100 m3 -22,05 m3, svis.přemístění h.1-4 do 4 m 22,05 m3, uložení sypaniny do násypů nezhutněných 22,05 m3
Podklad z kameniva 32-63 tl.10 cm -480 m2, štěrkodrť tl.10 cm-609 m2, , frézování živič.krytu pl. Do 500 m2 pruh do 75 cm – 26,85 m2, řezání stávajícího krytu živ. Tl do 5 cm – 35,8 m, dilatační spáry řezané příčné 9 mm, zalití za tepla – 35,8 m, postřik spoj. Asf.0,5-0,7 kg/m2 – 8190 m2, ACO 11+ tl.5 cm - 8485 m2, vyt.svodnic U14, reverdo -65 m, znovousazení - 30 m, odst.nánosu na krajnici tl.10 cm- 2039 m2, odst.nánosu z povrchu podklad živice - 8190 m2, čišť.příkopů do 40 cm objem do 0,15 m3/m- 3463 dm, přesun hmot - 1318,19 t

Místo plnění: k.ú.Zašová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 879 388 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky