Veřejná zakázka: LC Skoková (ABS)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006658
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5288
Systémové číslo: P15V00005283
Evidenční číslo zadavatele: S915/2014/203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.09.2014
Nabídku podat do: 06.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 06.10.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Skoková (ABS)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Popis předmětu zakázky:
Délka uprav. úseku – 1 840 m, š. 3,5 m + rozšíření 6 ks zatáček, skládka materiálů – místní u LC Skoková + LC Zakopaná – U Obrázku
oprava a údržba.
Odstranění nánosu na krajnici tl.10 cm- 1 840 m2, vyt. svodnic U14, reverdo - 50 m, čišť. příkopů do 40 cm a objemu do 0,15 m3/m- 1 595 m, čišť. příkopů do 40 cm a objemu do 0,30 m3/m- 35 m.
Technické zhodnocení:
Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 - 27,50 m3, svis. přemístění h. 1-4 do 4 m = 27,50 m3, uložení sypaniny do násypů nezhutněných 11,00 m3, zásyp jam, rýh , šachet se zhutněním – 16,50 m3, Podklad z kameniva 32-63 tl.10 cm - 2 284 m2, štěrkodrť tl.10 cm - 1 270 m2, ACO 16+ tl.6 cm - 6 800 m2, znovousazení stávajících svodnic U14, reverdo 30 m, zříz. propusti z trub betonových/ŽB DN400 mm - do štěrk. lože – 10m, zříz. propustu z trub betonových/ŽB DN600 mm-do štěrk. lože – 37,50 m, trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250 – 4 ks, trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250 – 15 ks, čišť. příkopů (výkop) do 40 cm a objemu do 0,30 m3/m - 170 m, přesun hmot - 1795,26 t.
Místo plnění: K.ú.Zašová.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 944 245 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky