Veřejná zakázka: LC Zelená-TZ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006665
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5289
Systémové číslo: P15V00005284
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/419
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 402142
Počátek běhu lhůt: 27.09.2014
Nabídku podat do: 14.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 14.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zelená-TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této VZ je úsek o délce 2 051,0 m, začíná na LC Mariánohorská a končí na LC vedoucí do Mariánských Bud do Albrechtic. Projekt respektuje inženýrsko-geologické posouzení vypracované RNDr Romanem Vybíralem ze dne 8. 7. 2014. V tomto posouzení se konstatuje, že podloží až do km 1,093 a od km 1,252 je tvořeno vhodným materiálem do podloží i do násypů splňující parametry ČSN 736133. V těchto tomto úseku jsou provedeny zemní práce, příčné drenáže a propustky požadovaného rozsahu a kvality, v úsecích bude provedena konstrukce vozovky z hrubého drceného kameniva fr.32/63 mm (žula) o mocnosti 200 mm s pohozem žulovým rozpadem fr.0/32 mm v množství 30-35 kg/m2 2x. Ostatní parametry původního PS jsou dodrženy. Úsek km 1,093- km 1,252 je vzhledem k neúnosnému podloží (rašelina) navržen kolejově uspořádanými želbet. silničními panely.
Součástí tohoto PS je i rozšíření stávající komunikace v km 1,678- km 2,051 na požadovanou šíři tj. 4,0 m.
Místo plnění: Albrechtice v Jizerských Horách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 330 941 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky