Veřejná zakázka: LC Pod Javorovým vrchem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006852
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5306
Systémové číslo: P15V00005301
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/426
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 403547
Počátek běhu lhůt: 02.10.2014
Nabídku podat do: 29.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 29.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Javorovým vrchem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení lesní cesty 2L 3,5/20 v CHKO Jizerské hory v cca 650 - 700 m n.m.. Konstrukce vozovky štěrková, materiál žula. Celková oprava LC cca 1,5 km, stav havarijní, na dvou místech v délce 100 - 200 m přetrasování vedení LC s ohledem odpovídající podélný sklon komunikace. LC je na pozemcích LČR.
Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 603 706 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky