Veřejná zakázka: Drobné opravy LC na LS Hanušovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001341
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 532
Systémové číslo: P15V00000532
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.05.2012
Nabídku podat do: 05.06.2012 12:00
Otevírání obálek: 05.06.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné opravy LC na LS Hanušovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava a technické zhodnocení lesních cest na LS Hanušovice. Na základě zadávacího listu budou prováděny navážky kameniva frakce 0-32, 0-64, 32-64 do kolejí či výtluků včetně zapravení. Dále budou prováděny zemní práce strojem na svážnicích a lesních cestách - čištění odvodnění, čištění příkopů, úpravy točen apod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky