Veřejná zakázka: Oprava LC K Ludmile I

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001342
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 533
Systémové číslo: P15V00000533
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 05.06.2012 13:30
Otevírání obálek: 05.06.2012 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC K Ludmile I
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava lesní cesty kat.1L v délce 612,00m dle PD – zpracovatel Projekce s.r.o. vodní a dopravní stavby - ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Jedná se o vyčištění propustku, osazení 12ks ocelových svodnic , provedení vysprávky výtluků a vyjetých kolejí živičnou směsí (tryskovou technologií), provedení uzavíracího asfaltového nátěru, udržovacího asfaltového nátěru s posypem drceným kamenivem, vše dle výkazu výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 135 460 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky