Veřejná zakázka: Bohdašínský potok úsek A-D

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007084
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5330
Systémové číslo: P15V00005325
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/155
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.10.2014
Nabídku podat do: 20.10.2014 09:00
Otevírání obálek: 20.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bohdašínský potok úsek A-D
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce - opravy opevnění koryta vodního toku Bohdašínský potok v extravilánu města Nové Město nad Metují, okres Náchod.
Oprava opevnění je navržena ve čtyř samostatných úsecích označených jako A, B, C a D. Celková délka řešených úseků A- D činí 282 m .
V rámci stavebních prací bude provedena úprava nivelety dna do podélného spádu 1,0%, vložením příčných stabilizačních objektů navržených ve formě:
- příčných prahů hydrotechnické výšky 0,1m z lomových kamenů kotvených do skalního podloži s návodním jádrem z betonu v celkovém počtu 13 ks,
- balvanitých skluzů hydrotechnické výšky 0,3m v celkovém počtu 4 ks,
- stabilizačních pasů dna v celkovém počtu 1 ks
pro obnovení nivelety dna a zabezpečení stability stávajícího podélného opevnění.
Dále bude provedena oprava stávajícího opevnění:
- odstranění vegetace z povrchu opevnění
- oprava spárování spárovací hmotou na hl.70mm s předchozím vysekáním staré malty
- obnovení podélného opevnění (opěrné zdi z LK na CM) - rozebrání a obnovení ze zdiva z LK na MC 15 s vyspárováním maltou MC 20 a doplněním chybějících kamenů základového pasu opěrné zdi.
Místo plnění: Nové Město nad Metují, mimo zastavěnou část

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 846 425 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna, Přemyslova ul.1106, Hradec Králové; 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky