Veřejná zakázka: Šumárník - OZ km 1,791-1,814

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007093
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5335
Systémové číslo: P15V00005330
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/071
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.10.2014
Nabídku podat do: 20.10.2014 09:00
Otevírání obálek: 20.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Šumárník - OZ km 1,791-1,814
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci zborcené oboustranné opěrné zdi v km 0,083 – 0,103 v obci Suchov, okr. Hodonín.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace “ Šumárník – havárie opěrné zdi“ zpracované projektantem Ing. Jaroslavem Gricem a dále v souladu s vydaným vodoprávním povolením č.j.:MVNM/16650/2014 ze dne 26.5.2014 a též dle podmínek vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy, odborných posudků, dotčených organizací a osob.Místo plnění: k.ú.Suchov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 943 117 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky