Veřejná zakázka: PD Rekonstrukce LC Sv.Trojice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001343
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 534
Systémové číslo: P15V00000534
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.05.2012
Nabídku podat do: 05.06.2012 14:30
Otevírání obálek: 05.06.2012 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Rekonstrukce LC Sv.Trojice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení PD k žáedosti o ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele stavby"Rekonstrukce LC Sv.Trojice" v délce 3,00 km. Informace a rozsah zpracování je zadávací dokumentaci. Akce je hrazena z vlastních zdrojů. zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky