Veřejná zakázka: Kerský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007132
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5341
Systémové číslo: P15V00005336
Evidenční číslo zadavatele: 953/2014/058
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.10.2014
Nabídku podat do: 29.10.2014 08:00
Otevírání obálek: 29.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kerský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
v rámci akce bude na Kerském potoce provedena těžba břehového porostu, vč. likvidace naplavenin - 298 ks stromů, 2944 m2 keřů a 40 m2 naplavenin

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 349 962 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky