Veřejná zakázka: Kolna Dolní Lusthaus - obora Kralice - oprava hav.stavu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007147
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5343
Systémové číslo: P15V00005338
Evidenční číslo zadavatele: S916/2014/216
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2014
Nabídku podat do: 21.10.2014 09:00
Otevírání obálek: 21.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kolna Dolní Lusthaus - obora Kralice - oprava hav.stavu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu zděných nosných pilířů, opravu dřevěné vazby, výměnu krytiny, výměnu dřevěných vjezdových vrat, okapových žlabů a svodů, včetně úpravy odvodnění povrchových vod, výměnu dřevěné výplně obvodových stěn kolny, úpravu a zpevnění venkovních ploch.
Místo plnění: k.ú. Kralice nad Oslavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 997 302 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky