Veřejná zakázka: Chuchelenský potok,objekt č.8 (rek.)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007158
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5344
Systémové číslo: P15V00005339
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/156
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.10.2014
Nabídku podat do: 29.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 29.10.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chuchelenský potok,objekt č.8 (rek.)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce charakteru investiční úpravy koryta vodního toku v intarvilánu obce.
Předmětem zakázky je stabilizace koryta toku vložením příčných objektů (balvanitých stabilizačních pasů a balvanitých spádových objektů) vytvářejících vzájemně soustavu ve vzdálenosti od sebe 4 m s vytvořením tůně mezi nimi. Dále stabilizace břehů opevněním rovnaninou z lomového kamene, provedením předbetonování stávající opěrné zdi a výstavbou nových opěrných zdí.
Délka úpravy vodního toku: 72 m; rozdělená do čtyř úseků,
Místo plnění: intravilán obce Chuchelna, k.ú. Chuchelna, ř.km 2,430 - 2,500 v okr. Semily, kraj Liberecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 413 101 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky