Veřejná zakázka: Sdružená zakázka I. - oprava LC na LS Šternberk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001344
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 535
Systémové číslo: P15V00000535
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 31.05.2012 10:30
Otevírání obálek: 31.05.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka I. - oprava LC na LS Šternberk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Údolní : opravy komunikace typu 1L s asfaltovým povrchem, čištění krajnic a doplnění výtluků a kolejí živičným nástřikem, doplnění kamenného zdiva provedením těžkého záhozu a oprava poškozené kamenné zdi lom. kamenem, oprava čela propustku v rozsahu prací dle položkového rozpočtu.
LC Černokřížská : opravy komunikace typu 1L s asfaltovým povrchem , s doplněním výtluků a kolejí kamenivem a prolití živičným nástřikem, čištění krajnic a příkop – rozsah prací dle položkového rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 893 512 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky