Veřejná zakázka: LC Pilavka I - modernizace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007197
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5352
Systémové číslo: P15V00005347
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/510
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.11.2014
Nabídku podat do: 18.11.2014 10:00
Otevírání obálek: 18.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pilavka I - modernizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Popis zakázky:
Dle návrhu projektanta v rámci bude provedena modernizace - zřízení nového krytu z asfaltového betonu, v rámci oprav a údržeb bude provedeno čištění nánosů na krajnicích, obnova stávajících příkopů, oprava trubních propustků a úprava sjezdů na přibližovací cesty.
Místo plnění: LC Pilavka I, revír Lipina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 108 578 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky