Veřejná zakázka: vyhlídka Švýcárna

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007209
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5354
Systémové číslo: P15V00005349
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/448
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.10.2014
Nabídku podat do: 21.10.2014 12:00
Otevírání obálek: 21.10.2014 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: vyhlídka Švýcárna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba dřevěného vyhlídkového altánu o rozměrech 5 x 3,7 m vč. opravy základového pískovcového zdiva a zpevnění kleneb svrchu betonovou deskou nad sklepním prostorem pod altánem.
Místo plnění: k.ú. Drnovec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 464 224 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 4.NP, p. Pourová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky