Veřejná zakázka: Oprava lesních cest revíru Bohdaneč a Bratčice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007214
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5355
Systémové číslo: P15V00005350
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/349
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2014
Nabídku podat do: 23.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 23.10.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest revíru Bohdaneč a Bratčice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o pomístnou opravu 9 lesních cest revíru Bratčice a Bohdaneč. V rámci opravy bude provedeno vyspravení výtluků a doplnění vyjetých kolejí kamenivem drceným. Zajištění odvodení vody z povrchu komunikací doplněním svodnic a obnovením podélných příkopů, poř.výměnou TP. U LC Tunochodské bude provedena oprava živičného krytu v délce 200 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 992 722 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. - podatelna, Nábřeží 120/5

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky