Veřejná zakázka: Svinařský potok ř.km 0,500- 1,500 - PŠ 2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007284
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5359
Systémové číslo: P15V00005354
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/111
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.11.2014
Nabídku podat do: 01.12.2014 09:30
Otevírání obálek: 01.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svinařský potok ř.km 0,500- 1,500 - PŠ 2013
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění sedimentu
Odstranění uloženého sedimentu se provádí v km 0,500 - 1,400 toku. Sediment je odstraněn ze stávajícího zpevněného profilu toku v množství, které je definováno v 50 m úsecích dle provedeného průzkumu. Sediment je naložen na určených nakládacích místech (travní plocha v sousedství místní komunikace) na dopravní prostředek a odvezen na určenou skládku - Dynatel spol. s.r.o Beroun - 90,- Kč s DPH za tunu sedimentu.
Oprava stávajícího opevnění koryta
Oprava stávajícího zpevnění koryta se provádí v průzkumem zjištěných poškození zpevnění. Jedná se o tyto části zpevnění:
Km 0,560-0,563 v zjištěné části viditelného poškození LB (levý břeh) provedení nové kamenné dlažby na cementovou maltu.
Km 0,640-0,646, 0,682-0,697, 1,278-1,283 LB, 1,268-1,283 PB, oprava poškozených částí stávajícího zpevnění kamenným záhozem.
Km 0,966-0,968, 0,974-0,978, 0,983-0,985, 1,107-1,117, 1,268-1,283 PB
Km 1,149-1,151, 1,278-1,283 LB. Oprava stávající dlažby a návazného spárování.
Oprava břehové nátrže
Km 1,885-1,905 oprava stávající nátrže PB kamenným záhozem.
Oprava stupně
Km 1,461 oprava poškozené části přelivné hrany stupně do původního stavu.

Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „Svinařský potok ř. km 0,500-1,500- PŠ“, vypracované Agenturou Ekostar, Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň.
Na stavbu byly vydány:
- vyjádření Městského úřadu Beroun, OŽP č.j. MBE/632/2014/ŽP-Blc ze dne 8.1.2014
- vyjádření obce Zadní Třebaň, č.j. 00003/14/oú ze dne 29.1.2014
- souhlasné závazné stanovisko - MěÚ Beroun, OŽP, č.j. MBE/12225/2014/ŽP-Blc ze dne 9.4.2014
- vyjádření ČRS, email ze dne 16.1.2014
-Vyjádření RWE č.j. 5000879690 ze den 31.12.2013
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 8225/13/OVP/N, 8226/13/OVP/N ze dne 30.12.2013
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0200163908, 0200163910 ze dne 30.12.2013
-Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0100315901, 0100315912, 0100315920 ze dne 20.8.2014
- Vyjádření Telefonica O2 č.j. 725104/13 ze dne 30.12.2013
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Zadní Třebaň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 821 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky