Veřejná zakázka: Výsadba rajon 209

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007325
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5364
Systémové číslo: P15V00005359
Evidenční číslo zadavatele: 952/2014/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.10.2014
Nabídku podat do: 17.10.2014 08:00
Otevírání obálek: 17.10.2014 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba rajon 209
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměrem je realizace výsadby dřevin, jako doprovodného břehového porostu podél Kovalovického potoka, vodního toku Kloboučka, vodního toku Buchlová a Važanského potoka. Ve většině případů se jedná o náhradní výsadby, které byly stanoveny rozhodnutími Městského úřadu Rousínov (ze dne 13.9.2012 pod č.j. 2200/2012-5127/Ml) a Městského úřadu Bučovice (ze dne 18.1.2012 pod č.j. OŽP-878/2012 cera).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků