Veřejná zakázka: Opravy LC LS Hanušovice, rev.1-5

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007346
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5366
Systémové číslo: P15V00005361
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/534
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.10.2014
Nabídku podat do: 23.10.2014 09:30
Otevírání obálek: 23.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC LS Hanušovice, rev.1-5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava povrchu LC navážením drceného kameniva, výměna ocelových svodnic, obnova zemních valů a dřevěných odrazníků, čištění propustků na revírech č. 1-5.
Místo plnění: LS Hanušovice, revíry č. 1-5

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 923 318 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky